อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท, สัปดาห์ของ: 06-02-2023
SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ดานี่บาราทท์ชบ
2ณภัทรถาวรวณิชย์กทม
3พลกฤษฎิ์แซ่อึ้งขก
4ธิรวัตอยู่คงกทม
SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1จุฬาลักษณ์แซ่อึ้งขก
2พิมพ์ลดาทองคำสฎ
3พิมพ์ลภัสลิมกทม

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View