อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: LTO Junior Championship 2023 # 1, สัปดาห์ของ: 06-03-2023
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อรรถวิทย์พิสุทธิพิชาญนบ
2พัชรณัฏฐ์วราธัชนนท์อย
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ชนินท์โกวิทวัฒนชัยชบ
2ศิภณตติยมณีกุลกทม
3ธีร์ธัชรักคิดกทม
4ธนนัชจารุบุษปายนกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อนัตตาฮวดเจริญนบ
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1เดวิด โจนาธานอวายูกทม
2ธรรมลักษณ์โกวิทวัฒนชัยชบ
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1NiamhSmithนบ
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1พีรวัชรสุขใจชบ
2พรวิเศรษฐ์พึ่งพรสค
3ภูชิสส์สุขใจชบ
4ศิภูมิตติยมณีกุลกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1มนัสนันท์ฟูน้อยปท
2ณัชชาวีณ์โกศลพิศิษฐ์นบ
3ปวีณอรนวลศรีปท
4สิรินพงศ์ทองเมืองกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธรรมนาถประทุมทัยนบ
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1พรปวีณ์นวลศรีปท
2สิรินพงศ์ทองเมืองกทม

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View