อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central), สัปดาห์ของ: 07-02-2022
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ณัฐดรุตม์โกศลพิศิษฐ์นบ
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กาญจน์นเรศร์ครูศากยวงศ์ชพ
2พฤทธิ์พลาฤทธิ์กทม
3ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
4วิคเตอร์ไบเบอร์กทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ณัฐกฤตพลไพศาลนบ
2พศินสินฉลองกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1โฆวิศพร้อมพันธุ์กทม
2วีรวิชญ์กำพุฒกทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อทิตา มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
2โชติกาสิงคำสอนปท
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ภพธรรมศรีวงษ์ชบ
2พิสิษฐ์ศรีจันทร์กทม
3ธีรภัทรขันติวีรวัฒน์ขก
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อิสรีย์ มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อภิวิชญ์โรจน์พิบูลย์พันธ์กทม
2ณภัทรถาวรวณิชย์กทม
3นฤบดีบุญวัฒน์นบ
4ภาณุพัฒน์ฟักประดิษฐ์ศรชบ
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อชิรญาเดชะปัญญาปข
2DelilahPathummakuronenLAO*
3กัญญธมลยอดสนิทนศ
4เวียร่าดีเพิ่มชบ

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS