อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: PTT - NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (North), สัปดาห์ของ: 07-03-2022
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ViaanArangathชร
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1PenelopeWANชม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1เจตน์เจนวณิชย์วิบูลย์พย
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธีทัตหวังซื่อกุลนว
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธัญสุดาโปธาซางชร
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ภูริวัฒนาฏกระสูตรชม
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1บัญญพนต์สิทธิโสดพย
2ช๊อปเปอร์ลอรี่ชม
3ปัณณวิชญ์กุลพัทธ์วรวิบูลชร
4ธนกรโนละชร
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธาราฟานกทม

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS