อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: PTT ITF JUNIORS J1, สัปดาห์ของ: 07-03-2022
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อภิวิชญ์โรจน์พิบูลย์พันธ์กทม
2อาทิจภัทรจรัสวิโรจน์ปท
3ปัญณ์ณวัชญ์สุทธิสมบูรณ์ลป
4ภพธรรมศรีวงษ์ชบ
5รชตะธรรมเจริญสถิตกทม
6ธีรภัทรขันติวีรวัฒน์ขก
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กมรวรรณก้อนศิลานบ
2กัญจน์ชญาจูงวัฒนากทม
3ลีเดียร์พอดโกริชานี่สฎ
4มาหยาบุญญาอรุณเนตรกทม
5ปริยากรศรีสุริยาพัฒน์กุลสพ
6โยษิตาศรีพรสฎ
BOYS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อรุษชินสุภัคกุลกทม
2จิตตินัยวรรณสุทธิ์อบ
3ณัฐพงศ์มะโนปท
4เปนจารุศรกทม
5พีรวัชรสุขใจชบ
6พีรณัฐศรีระวีวงศากทม
7ภูชิสส์สุขใจชบ
GIRLS-SINGLES QUALIFYING DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1JaneWongHKG*
2เพียรธัญธัญจิตรมั่นมานะกทม
3แพรวาจงจิตรสข
4ตปณีย์บุญวัฒน์นบ
5ViennaLaiHKG*
6เวียร่าดีเพิ่มชบ

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS