อนุมัติการขอไวด์การ์ด

รายการแข่งขัน Name: เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๕, สัปดาห์ของ: 14-02-2022
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ภัสวรรษณภาสวรรณปท
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ชาครใจแช่มชื่นดีเลิศนบ
2ลีณวัฒณ์ทองชัยยงอด
3นนทภัทรธรรมสารสุนทรกทม
4ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
5ภูผากระแสร์เสียงปท
6วรธนภูมิ​เชื้อวณิชย์อด
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ทิพย์ธาราปัญญาภาพลป
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1ธีรินทร์ประเสริฐสินธนากทม
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อทิตา มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
2โชติกาสิงคำสอนปท
GIRLS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1อิสรีย์ มหากิจศิริลีโอณีโอกทม
2พิมพ์ชนกจันทปรีชาพงศ์สป
BOYS-SINGLES MAIN DRAW ONLY WILD CARDS
S.No.First NameFamily NameProvince
1กฤตชัยน้อยแดงปท
2นรินทร์ธัชมาตรากทม
3ปูนทองโกมลพิสุทธิ์กทม
4เศรษฐวุฒิสินภิบาลกทม
5ศุภเศรษฐ์สินเจริญวัฒนาชพ
6ธัชพลลิ่วศรีสกุลกทม
7วศิรัชแสงมิ่งกทม

นักกีฬาทุกคนที่ได้รับ Wild Card ในรอบ Main Draw หรือ Qualifying ในกรณีที่มีการ Sign In จะต้องไป Sign In ตาม Acceptance List หรือไปเกาะโต๊ะรายงานตัว

หากไม่มีรายชื่อใน Acceptance List และนักกีฬาไม่ไป Sign In ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การได้รับ Wildcard (ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็น โดยได้ติดต่อ สมาคมที่อีเมลล์ "ltat_thai@ltat.org" หรือ เบอร์โทรศัพท์ "+66 2-503-4080" และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ให้ไม่ต้องไป Sign In แล้ว จึงจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Wildcard)

หมายเหตุ นักกีฬาที่ไม่ลงทะเบียนขอรับ Wildcard ตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์

Back

Old View
iOS