รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗
ระดับ
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 1
Event Played MD, WD, MX PR
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 27-04-2024
วันที่สิ้นสุด 01-05-2024
วันเปิดรับสมัคร 12-02-2024
วันปิดรับสมัคร 17-04-2024
วันสุดท้ายของการถอนตัว 18-04-2024
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 19-04-2024
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Daorung
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 827242769
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด ohm_ltat@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:


ประกาศ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย

ประจำปี ๒๕๖๗

*********************

ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแผนงานในการส่ง

นักกีฬาเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชายหาดชิงแชมป์โลก "ITF BEACH TENNIS WORLD CUP ๒๐๒๔" แล้วนั้น

เพื่อให้การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทย จำนวน ๖ คน แบ่งเป็น ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชาย ๓ คน และหญิง ๓ คน ก่อนที่จะมีการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจากกลุ่มนี้มาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

                              ๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

                                        ๑.๑ จัดการแข่งขันคัดเลือก ผู้ที่ได้อันดับ ชนะเลิศ จะได้ผ่านการคัดเลือกเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่  (ชาย ๓ คน-หญิง ๓ คน)

                                        ๑.๒ หากกรณีผู้ที่ได้อันดับ ชนะเลิศ ประเภทชายคู่ และหญิงคู่ เป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้อันดับ ชนะเลิศในประเภทคู่ผสม ให้พิจารณาเลือกนักกีฬา ผู้ที่ได้อันดับ รองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสมทดแทนตามลำดับ

                                        ๑.๓ สมาคมมีสิทธิ์พิจารณาเพิ่มเติมจากความพร้อมและความเหมาะสม

ด้านต่าง ๆ ในการให้สิทธิ์แก่นักกีฬาเป็นกรณีพิเศษ (ชาย ๑ คน - หญิง ๑ คน)

                                        ๑.๔ สมาคมอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากความพร้อมและความเหมาะสม

ด้านต่าง ๆ ในการให้สิทธิ์แก่นักกีฬาเป็นกรณีพิเศษหากนักกีฬาตามข้อ ๑ เกิดปัญหาหรือไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้

                              ๒. การเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

๒.๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน 

ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ (ใช้อันดับนักเทนนิสชายหาดไทย ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ในการประกาศสถานภาพ)

                                        ๒.๒ นักเทนนิสที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬา ทีมชาติฯ ต้องไปลงชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (รอบแรก) ตามวันและเวลาแข่งขัน ในประเภทชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม (ไม่มีค่าสมัคร) ทั้งนี้จะกำหนดสายการแข่งขันไม่เกิน ๘ คู่ โดยรอบแรกใช้ระบบแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม แข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม ทีมที่ได้อันดับ ๑ และ ๒ ของกลุ่ม (รวม ๔ คู่) จะได้สิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นลำดับต่อไป

                              ๓. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                                        ๓.๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗  เวลา ๒๔.๐๐ น.

                                ๓.๒ ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันได้ทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๒ – ๕๐๓-๔๐๘๐  หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์)  ltat_thai@ltat.org

                                    ๓.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยทาง (เว็บไซด์)  

https://www.tour.ltat.org และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันที่ได้รับสมัครไว้เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซด์ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ https://www.tour.ltat.org

                               ๓.๔ ไม่มีค่าสมัคร (แข่งขันได้ในประเภทชายคู่หรือหญิงคู่ และคู่ผสม)

                              ๔. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

๔.๑ จัดการแข่งขันวันละไม่เกิน ๒ รอบ โดยแข่งขันในรูปแบบ ดังนี้

๔.๑.๑ รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๔ ทีม (กลุ่ม A และ กลุ่ม B)  แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ๖-๖ เกมส์เท่าไทเบรก (๗ แต้ม) ดิวส์แต้มเดียว (No Ad) เซตสุดท้ายซุปเปอร์ไทเบรก ๑๐ แต้ม ในการจัดแบ่งกลุ่มและการจัดมือวางเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินชี้ขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยทีมที่มีอันดับหนึ่ง และอันดับสองในแต่ละกลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

๔.๑.๒ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่           

ลงทำการแข่งขันไม่ได้คะแนน  หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่าน  ชนะด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐      

หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กำลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน

หมายเหตุ การจัดอันดับในกลุ่มรอบพบกันหมด ให้จัดเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

                  ก) จำนวนแมตช์ที่ชนะ

                  ข) จำนวนแมตช์ที่แข่งขัน

                  ค) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๒ คน (คู่) ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกัน (Head to Head)

                  ง) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๓ คน (คู่) ขึ้นไป ให้ดูเปอร์เซ็นต์เซตได้เสียที่ดีกว่า

                  จ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์เกมได้เสียที่ดีกว่า

                  ฉ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์แต้มได้เสียที่ดีกว่า

                ช) ถ้าอันดับเท่ากันอีก คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสิน และผลการตัดสินให้ถือว่า 

                    เป็นที่สิ้นสุด    

                                        ๔.๒ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์

                                        ๔.๓ เลขาธิการสมาคมฯ มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นได้

                              ๕. กำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกตัว

การแข่งขันคัดเลือกตัวแบ่งออกเป็น ๕ ช่วงการแข่งขัน ดังนี้

(จัดสายแข่งขันวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ)

- รอบแรก (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗

- รอบสอง (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

- รอบสาม (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

- รอบสี่ (รอบรองชนะเลิศ) แข่งขันวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

- รอบห้า (รอบชิงชนะเลิศ) แข่งขันวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

***หมายเหตุ ทุกรอบการแข่งขันเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ตัดสินชี้ขาดเห็นเหมาะสม***

จัดการแข่งขัน ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              ๖. หากมีข้อต้องพิจารณาใด ๆ ความใดมิได้ปรากฏตามระเบียบการนี้ หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีข้อขัดแย้ง หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีเหตุที่ต้องให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ให้เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ถือเป็นที่สุด

                                        ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

                                                  (นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม)

                                      นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย

                                                     ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: คัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๗, สัปดาห์ของ: 22 Apr 2024

Back

Old View