รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖
ระดับ
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 1
Event Played MD, WD, MX PR
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 23-09-2023
วันที่สิ้นสุด 27-09-2023
วันเปิดรับสมัคร 13-08-2023
วันปิดรับสมัคร 08-09-2023
วันสุดท้ายของการถอนตัว 10-09-2023
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 11-09-2023
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Alongkorn
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 992545980
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด alongkorn_1188@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

ประกาศ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย

ประจำปี ๒๕๖๖

*********************

ตามที่ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีแผนงานในการส่ง

นักกีฬาเทนนิสชายหาดทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชายหาดชิงแชมป์โลก "ITF BEACH TENNIS WORLD CUP ๒๐๒๓" ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

เพื่อให้การส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทย จำนวน ๖ คน แบ่งเป็น ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ชาย ๓ คน และหญิง ๓ คน ก่อนที่จะมีการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาจากกลุ่มนี้มาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

                              ๑. จัดการแข่งขันคัดเลือก ผู้ที่ได้อันดับ ชนะเลิศ จะได้ผ่านการคัดเลือกคัดทีมชาติไทยชุดใหญ่  (ชาย ๓ คน-หญิง ๓ คน)

                              ๒. สมาคมมีสิทธิ์พิจารณาเพิ่มเติมจากความพร้อมและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ

ในการให้สิทธิ์แก่นักกีฬาเป็นกรณีพิเศษ (ชาย ๑ คน - หญิง ๑ คน)

                              ๓. สมาคมอาจพิจารณาเพิ่มเติมจากความพร้อมและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ

ในการให้สิทธิ์แก่นักกีฬาเป็นกรณีพิเศษหากนักกีฬาตามข้อ ๑ เกิดปัญหาหรือไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้

<!--[if !supportLists]-->๑.     <!--[endif]-->การเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย

๑.๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน 

ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ (ใช้อันดับนักเทนนิสชายหาดไทย ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ในการประกาศสถานภาพ)

                                        ๑.๒ นักเทนนิสที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬา ทีมชาติฯ ต้องไปลงชื่อรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (รอบแรก) ตามวันและเวลาแข่งขัน ในประเภทชายคู่, หญิงคู่ และคู่ผสม (ไม่มีค่าสมัคร) ทั้งนี้จะกำหนดสายการแข่งขันไม่เกิน ๘ คู่ โดยรอบแรกใช้ระบบแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม แข่งขันพบกันหมดในกลุ่ม ทีมที่ได้อันดับ ๑ และ ๒ ของกลุ่ม (รวม ๔ คู่) จะได้สิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมชนะเลิศ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นลำดับต่อไป

                              ๒. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

                                        ๒.๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๒๔.๐๐ น.

                                ๒.๒ ติดต่อขอรายละเอียดการแข่งขันได้ทางโทรศัพท์หมายเลข

๐๒ – ๕๐๓-๔๐๘๐  หรือทางจดหมายอิเลคโทรนิคส์ (อีเมลล์)  ltat_thai@ltat.org

                                    ๒.๓ การรับสมัคร จะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโดยทาง (เว็บไซด์)  

https://www.tour.ltat.org และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันที่ได้รับสมัครไว้เรียบร้อยแล้วทางเว็บไซด์ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ https://www.tour.ltat.org

                               ๒.๔ ไม่มีค่าสมัคร (แข่งขันได้ในประเภทชายคู่หรือหญิงคู่ และคู่ผสม) 

                              ๓. การดำเนินการจัดการแข่งขัน

๓.๑ จัดการแข่งขันวันละไม่เกิน ๒ รอบ โดยแข่งขันในรูปแบบ ดังนี้

๓.๑.๑ รอบแรก (รอบแบ่งกลุ่ม) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๔ ทีม (กลุ่ม A และ กลุ่ม B)  แข่งขันระบบ ๒ ใน ๓ เซต ๖-๖ เกมส์เท่าไทเบรก (๗ แต้ม) ดิวส์แต้มเดียว (No Ad) เซตสุดท้ายซุปเปอร์ไทเบรก ๑๐ แต้ม ในการจัดแบ่งกลุ่มและการจัดมือวางเป็นสิทธิ์ของผู้ตัดสินชี้ขาดที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม  โดยทีมที่มีอันดับหนึ่ง และอันดับสองในแต่ละกลุ่ม จะได้สิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ต่อไป

๓.๑.๒ ผู้ที่ชนะจะได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้แพ้ได้ ๑ คะแนน ผู้ที่ไม่          

ลงทำการแข่งขันไม่ได้คะแนน  หากนักกีฬาผู้ใดไม่ลงทำการแข่งขัน ให้ผู้ชนะผ่าน  ชนะด้วยสกอร์ ๖-๐,๖-๐      

หากนักกีฬาถอนตัวในขณะที่กำลังแข่งขัน ให้ผู้ชนะ ชนะด้วยสกอร์ที่นับต่อจากที่ถอนตัวจนจบการแข่งขัน

หมายเหตุ การจัดอันดับในกลุ่มรอบพบกันหมด ให้จัดเรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

                  ก) จำนวนแมตช์ที่ชนะ

                  ข) จำนวนแมตช์ที่แข่งขัน

                  ค) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๒ คน (คู่) ให้ดูผลการแข่งขันที่พบกัน (Head to Head)

                  ง) ถ้ามีอันดับเท่ากัน ๓ คน (คู่) ขึ้นไป ให้ดูเปอร์เซ็นต์เซตได้เสียที่ดีกว่า

                  จ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์เกมได้เสียที่ดีกว่า

                  ฉ) ถ้าเท่ากันอีก ให้ดูเปอร์เซ็นต์แต้มได้เสียที่ดีกว่า

                ช) ถ้าอันดับเท่ากันอีก คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสิน และผลการตัดสินให้ถือว่า 

                    เป็นที่สิ้นสุด    

                                        ๓.๒ หากนักกีฬาผู้ใด ถอนตัวจากการแข่งขันหรือในระหว่างแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถูกลงโทษห้ามแข่งขันในรายการที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ ให้การรับรองหรือจัดการแข่งขันเป็นเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่เกิดเหตุการณ์

                                        ๓.๓ เลขาธิการสมาคมฯ มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นได้

                              ๔. กำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกตัว

การแข่งขันคัดเลือกตัวแบ่งออกเป็น ๕ ช่วงการแข่งขัน ดังนี้

(จัดสายแข่งขันวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ)

- รอบแรก (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบสอง (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบสาม (พบกันหมด) แข่งขันวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบสี่ (รอบรองชนะเลิศ) แข่งขันวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบห้า (รอบชิงชนะเลิศ) แข่งขันวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

***หมายเหตุ ทุกรอบการแข่งขันเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป เวลาในการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้ตัดสินชี้ขาดเห็นเหมาะสม***

จัดการแข่งขัน ณ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                              ๕. หากมีข้อต้องพิจารณาใด ๆ ความใดมิได้ปรากฏตามระเบียบการนี้ หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีข้อขัดแย้ง หรือปรากฏตามระเบียบแต่มีเหตุที่ต้องให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ ให้เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาวินิจฉัย และผลการพิจารณาของเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ถือเป็นที่สุด

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: การคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสชายหาด ทีมชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๖, สัปดาห์ของ: 18 Sep 2023

Back

Old View