รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567
ระดับ Grade 2
จังหวัด/อำเภอ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขสนาม 8
Event Played BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, BD 8, BD 10, BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18, GD 8, GD 10, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 30-03-2024
วันที่สิ้นสุด 11-04-2024
วันเปิดรับสมัคร 01-12-2023
วันปิดรับสมัคร 15-03-2024
วันสุดท้ายของการถอนตัว 17-03-2024
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 18-03-2024
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Teeranan
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 0957496835
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด tanazang@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567, สัปดาห์ของ: 25 Mar 2024

Back

Old View