รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567
ระดับ Grade 2
จังหวัด/อำเภอ กรุงเทพมหานคร
หมายเลขสนาม 8
Event Played BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 30-03-2024
วันที่สิ้นสุด 11-04-2024
วันเปิดรับสมัคร 01-12-2023
วันปิดรับสมัคร 15-03-2024
วันสุดท้ายของการถอนตัว 17-03-2024
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 18-03-2024
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567, สัปดาห์ของ: 25 Mar 2024

Back

Old View