รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name LTO Junior Championship 2024 #1
ระดับ Grade 5
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 8
Event Played BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 10-02-2024
วันที่สิ้นสุด 11-02-2024
วันเปิดรับสมัคร 01-12-2023
วันปิดรับสมัคร 26-01-2024
วันสุดท้ายของการถอนตัว 28-01-2024
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 29-01-2024
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Paitoon
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 891731996
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด paitoon_namkorn@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

LTO Junior Championships 2024

  1. ค่าสมัคร 500 บาท
  2. สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
  3. นักกีฬาสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากสายการแข่งขันได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
  4. นักกีฬารายงานตัวชำระค่าสมัครก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันในสายการแข่งขันรอบแรกของตัวเอง
  5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน   เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนวันและเวลาในการแข่งขัน

       ****ไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: LTO Junior Championship 2024 #1, สัปดาห์ของ: 05 Feb 2024

Back

Old View