รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name 27th TECNIFIBRE – E@ Schools Tennis 10s Tournament 2023
ระดับ Grade 3
จังหวัด/อำเภอ ชลบุรี
หมายเลขสนาม 6
Event Played BS 6, BS 8, BS 10, BD 8, BD 10, GS 6, GS 8, GS 10, GD 8, GD 10, MX 6S
ในร่ม / กลางแจ้ง Indoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 28-01-2023
วันที่สิ้นสุด 29-01-2023
วันเปิดรับสมัคร 09-12-2022
วันปิดรับสมัคร 13-01-2023
วันสุดท้ายของการถอนตัว 15-01-2023
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 16-01-2023
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร Schools Tennis 10s
มือถือของ TD 0810637238
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Warasit
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 0637812169
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD นางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
อีเมลของ TD gift03@hotmail.com
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด naocharee@hotmail.co.th
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
ผู้ประสานงาน นางสาวหนึ่งฤทัย ขันเงิน
อีเมลล์ gift03@hotmail.com
ที่อยู่ Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya
Mobile No 0810637238
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

Schools Tennis 10s # U6, U8, U10 (Singles) - Entry Fees - 600 Baht Per Person

Schools Tennis 10s # U8, U10 (Doubles) - Entry Fees - 800 Baht Per Team

(Doubles Sign-in, Deadline Saturday 28 January, Before 12.00 @Referee Office 1 player can apply for 2 Singles / 1 Doubles

Please transfer the fee before Monday 23, Januaryt to TTB Bank

Account Number : 160-2-16033-3 Account Name : Nuengruethai Khanngoen

The registration will be completed when you send proof of payment to our registration channel Line ID: neung2737

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: 27th TECNIFIBRE – E@ Schools Tennis 10s Tournament 2023, สัปดาห์ของ: 23 Jan 2023

Back

Old View
Loading...
iOS