รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566
ระดับ Grade 2
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 10
Event Played BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 30-03-2023
วันที่สิ้นสุด 11-04-2023
วันเปิดรับสมัคร 08-02-2023
วันปิดรับสมัคร 16-03-2023
วันสุดท้ายของการถอนตัว 18-03-2023
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 19-03-2023
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566, สัปดาห์ของ: 27 Mar 2023

Back

Old View
Loading...
iOS