รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central)
ระดับ Grade 4
จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี
หมายเลขสนาม 8
Event Played BS 8, BS 10, BS 12, BS 14, BS 16, BS 18, GS 8, GS 10, GS 12, GS 14, GS 16, GS 18
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 18-02-2023
วันที่สิ้นสุด 20-02-2023
วันเปิดรับสมัคร 30-12-2022
วันปิดรับสมัคร 03-02-2023
วันสุดท้ายของการถอนตัว 05-02-2023
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 06-02-2023
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
มือถือของ TD +66 2 5034080
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Wondee
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 0645313436
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD MR. Thaitanu Wannasuk
อีเมลของ TD ltat_thai@ltat.org
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด wondee3@hotmail.co.th
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
ผู้ประสานงาน สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
อีเมลล์ ltat_thai@ltat.org
ที่อยู่ 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Mobile No +662 503 4080
เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

แข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 8, 10, 12, 14, 16, 18 ปี

นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 1 รุ่นต่อครั้งต่อภาค เท่านั้น

ค่าสมัครแข่งขัน คนละ 200 บาท (ชำระค่าสมัครหน้างานก่อนลงทำการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขัน)

จัดสายการแข่งขันก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชนสำหรับได้รับสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันเทนนิส ในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2566

Category :  under 8, 10, 12, 14, 16, 18

One player can enter the tournament in 1 category/ time/ region

Entry fee 200 THB/ time (pay onsite before the match starts at least 1 hour)

The draw will be made at least 1 day before the tournament starts. 

The players will also receive the points to compete in PTT Master at the end of the year, 2023

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง (Central), สัปดาห์ของ: 13 Feb 2023

Back

Old View