รายการแข่งขัน ข้อมูล & รายชื่อผู้สมัคร

!! ข้อมูล !!

รายการแข่งขัน ข้อมูล:
Name กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
ระดับ Grade 3
จังหวัด/อำเภอ ศรีสะเกษ
หมายเลขสนาม 4
Event Played MS, MD, WS, WD, MX PR
ในร่ม / กลางแจ้ง Outdoors
ที่พัก No
วันที่เริ่มต้น 12-03-2022
วันที่สิ้นสุด 21-03-2022
วันเปิดรับสมัคร 21-01-2022
วันปิดรับสมัคร 26-02-2022
วันสุดท้ายของการถอนตัว 28-02-2022
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร 01-03-2022
รายการแข่งขัน องค์กร:
องค์กร การกีฬาแห่งประเทศไทย
มือถือของ TD
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด Paitoon
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด 891731996
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD การกีฬาแห่งประเทศไทย
อีเมลของ TD
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด paitoon_namkorn@hotmail.com
สถานที่ ข้อมูล:
สถานที่ Name สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ผู้ประสานงาน
อีเมลล์
ที่อยู่
Mobile No
เว็บไซต์
รายการแข่งขัน ระบบการแข่งขัน:
ข้อมูล:

!! Live Score !!

รายการแข่งขัน Name: กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47, สัปดาห์ของ: 07 Mar 2022

Back

Old View
iOS